شرح درس سنتور

 آشنایی مقدماتی با تئوری موسیقی و ساز و شیوه به دست گرفتن مضراب
کتاب شیوه سنتور نوازی
به فراخور پیشرفت هنرجو کتاب گلنار و قطعات دیگر در کنار کتاب شیوه سنتور نوازی 
آشنایی و نواختن قطعات فرامرز پایور، پشنگ کامکار، پرویز مشکاتیان، اردوان کامکار و کتاب های سپیده،یادگاران به همراه ردیف
ردیف میرزا عبدالله
شرایط ورود به کلاس گروه نوازی بعد از 6 ماه تا یک سال بنا به تشخیص مربی و پیشرفت هنرجو  

 

« نشانی »
شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهيد محمود حافظي، پلاک 22
دورنگار:  22097520         تلفن:   22097525